flag
اخبار

دردهه مبارک فجر اولین نمایندگی رسمی اپراتور همراه اول دربانه افتتاح گردید.

دردهه مبارک فجر اولین نمایندگی رسمی اپراتور همراه اول دربانه افتتاح گردید. باحضورفرمانداربانه،مدیرمخابرات منطقه کردستان ونمایندگان شرکت ارتباطات سیارکشور،اولین نمایندگی رسمی همراه اول در شهر بانه مورد بهره برداری قرار گرفت.

دردهه مبارک فجر اولین نمایندگی رسمی اپراتور همراه اول دربانه افتتاح گردید.
باحضورفرمانداربانه،مدیرمخابرات منطقه کردستان ونمایندگان شرکت ارتباطات سیارکشور،اولین نمایندگی رسمی همراه اول در شهر بانه مورد بهره برداری قرار گرفت.
این طرح با هزینه کرد ۹۰۰میلیون ریال واشتغالزایی ۱۶نفر وسرمایه گذاری بخش خصوصی ودرمدت کمتر از دوماه با دارا بودن استانداردهای درجه آ راه اندازی شده است که به مشترکان شهرستانی کلیه سرویسهای خدماتی همراه اول راارایه مینماید.
دکترآزاد حکمت مدیر مخابرات منطقه کردستان درحاشیه مراسم افتتاح این طرح ضمن معرفی سرویسهای این طرح یادآوری نمود که تاکنون این نمایندگی در شهرهای سنندج،قروه،کامیاران،مریوان راه اندازی گردیده ومشغول خدمترسانی به مشترکین میباشد.
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان درادامه افتتاح پروژه های مخابراتی با حضور دکترحکمت مدیرمخابرات منطقه کردستان وجمعی ازمسولین شهرستانی از دومین نمایندگی رسمی همراه اول در سنندج نیز رونمایی وبهره برداری بعمل آمد.

دیدگاه ها

تا کنون دیدگاهی ثبت نگردیده است.